Vật Tư , Thiết Bị Thang Máy

Động cơ thang máy Fuji Korea 1 pha (Hàn Quốc)

Vật Tư , Thiết Bị Thang Máy

Động cơ thang máy Fuji Korea 3 pha (Hàn Quốc)

Vật Tư , Thiết Bị Thang Máy

Tủ Điều Khiển Thang Máy Fuji Hàn Quốc