Tag Archives: Công trình thang máy 4 tầng 350kg

Công trình thang máy 4 tầng 350kg – Chú Thanh Cầu Giấy

Công trình thang máy 4 tầng 350kg - Chú Thanh Cầu Giấy 2

Công trình thang máy 4 tầng 350kg Đặc điểm Công Trình – Thực Trạng Công Trình: Công trình xây dựng mới. Thang Máy thiết kế theo kích thước tiêu chuẩn. – Loại Thang/Kiẻu Thang: Thang Không phòng máy. Hố Thang bê tông, xây gạch – Kích Thước Hố Thang: 1500 x 1600 mm – Tải […]

Công trình thang máy 4 tầng 350kg – Nhà cải tạo

Công trình thang máy 4 tầng 350kg - Nhà cải tạo 3

Công trình thang máy 4 tầng 350kg Đặc điểm Công Trình – Thực Trạng Công Trình: Công trình nhà cải tạo. Thang Máy thiết kế theo kích thước tiêu chuẩn. – Loại Thang/Kiẻu Thang: Thang Không phòng máy. Hố Thang vách kính, đói trọng hông – Kích Thước Hố Thang: 1600 x 1300 mm – […]

Công trình thang máy 4 tầng 350kg – Chú Tùng KĐT Cầu Bươu

Công trình thang máy 4 tầng 350kg - Chú Tùng KĐT Cầu Bươu

Công trình thang máy 4 tầng 350kg Đặc điểm Công Trình – Thực Trạng Công Trình: Công trình nhà cải tạo. Thang Máy thiết kế theo kích thước phi tiêu chuẩn. – Loại Thang/Kiẻu Thang: Thang Không phòng máy. Hố Thang khung kết cấu thép kết hợp kính. – Kích Thước Hố Thang: 1500 x […]