Mẫu mặt gọi tầng

Các ký hiệu sử dụng trong Mẫu mặt gọi tầng

1. Nút mũi tên

2. Khóa thang

3. Đèn báo tầng