Vật Tư , Thiết Bị Thang Máy

Động cơ thang máy Mitsubishi FYJ140 có hộp số

Vật Tư , Thiết Bị Thang Máy

Động cơ thang máy Mitsubishi FYJ180 có hộp số