Tag Archives: Xây Dựng Hố Thang Máy Đúng Tiêu Chuẩn

Xây Dựng Hố Thang Máy Đúng Tiêu Chuẩn, Các Tiêu Chí Cần Đáp Ứng

Xây Dựng Hố Thang Máy Đúng Tiêu Chuẩn, Các Tiêu Chí Cần Đáp Ứng 3

 Hố PIT thang máy là một phần của hố thang được tính từ mặt sàn hoàn thiện của tầng đầu tiên có cửa thang đến mặt đáy hố thang. Kích thước và chiều sâu của hố PIT phụ thuộc vào loại thang máy mà chủ đầu tư định lắp đặt. Việc Xây Dựng Hố Thang […]