Tag Archives: thang máy hàn quốc

Công trình thang máy 6 tầng 630kg – Chú Hiền Cầu giấy

Thang Máy Gia Đình Tải Trọng 630kg 3

Công trình thang máy 6 tầng 630kg Đặc điểm Công Trình – Thực Trạng Công Trình: Công trình xây dựng mới. Thang Máy thiết kế theo kích thước tiêu chuẩn. – Loại Thang/Kiẻu Thang: Thang Không phòng máy. Hố Thang bê tông, xây gạch – Kích Thước Hố Thang: 1700 x 1700 mm – Tải […]

Công trình thang máy 5 tầng 350kg – Chị Ly Gia Lâm

Công trình thang máy 5 tầng 350kg - Chị Ly Gia Lâm 2

Công trình thang máy 5 tầng 350kg Đặc điểm Công Trình – Thực Trạng Công Trình: Công trình xây dựng mới. Thang Máy thiết kế theo kích thước tiêu chuẩn. – Loại Thang/Kiẻu Thang: Thang Không phòng máy. Hố Thang khung kết cấu thép + vách kính – Kích Thước Hố Thang: 1600 x 1600 […]