Thang máy gia đình Thủy lực nhập khẩu

Cấu tạo thang máy thủy lực gồm:

  1. Cylinder – xi Lanh thủy lực tác động đơn.
  2. Piston – Pít tông.
  3. Fluid Reservoir – chứa dịch chất lỏng (dầu) cho xi lanh thủy lực hoạt động
  4. Rotary Pump – Bơm quay dẫn động bằng động cơ điện.
  5. Valve – van.
  6. Hydraulic Fluid – Bể chứa dầu.